กลุ่มสารเคมีทั่วไป
กลุ่มสารเคมีทั่วไป

Sodium Chloride 97.5%

Sodium Chloride 97.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chloride 99.9%

Sodium Chloride 99.9%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chlorite 25%

PACKING ORIGIN
25, 250 KGS. / Bag Korea

Sodium Hexametaphosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Hidrosulphite 85%

Sodium Hidrosulphite 85%
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Sodium Hidrosulphite 50%

Sodium Hidrosulphite 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sodium Hiprochlorite 10%

Sodium Hiprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag China

Sodium Nitrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Chili
25 KGS. / Bag China

Sodium Percabonate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sulfuric Acid 50%

Sulfuric Acid 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Trisodium Phosphate

Trisodium Phosphate
PACKING ORIGIN

Ammonium Chloride

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Ammonium Sulphate

Ammonium Sulphate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Japan

Borax 10H20, 5H20

Borax 10H20, 5H20
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag USA

Boric Acid

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag USA

Calcium Carbonate

Calcium Carbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Calcium Chloride 74%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Calcium Chloride 75%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Japan

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)
PACKING ORIGIN
40 KGS. / Drum China

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)
PACKING ORIGIN
40, 50 KGS. / Drum China

Caustic Soda Flake 98%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Asahi

Caustic Soda Flake 99%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Caustic Soda Micropearls 99%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Asahi
25 KGS. / Bag Solvay
25 KGS. / Bag Taiwan
216/278 รายการ