กลุ่มสารเคมีทั่วไป
กลุ่มสารเคมีทั่วไป

Diammonia Phosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Ferric Chloride 40 - 46%

Ferric Chloride 40 - 46%
PACKING ORIGIN
25, 30 KGS. / Drum Thai

Ferrous Sulphate

Ferrous Sulphate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Formalin 20%

Formalin 20%
PACKING ORIGIN
18 KGS. / Drum Thai

Formalin 40%

Formalin 40%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China
25 KGS. / Drum Thai

Glycerine 99.5%

PACKING ORIGIN
270 KGS. / Drum Malaysia
250 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Acid 17.5%

Hydrochloric Acid 17.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Acid 35%

Hydrochloric Acid 35%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Acid 55%

Hydrochloric Acid 55%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Hydrochloric Acid 70%

Hydrochloric Acid 70%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Hyddrogen Peroxide 50%

Hyddrogen Peroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Magnesium Sulphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Nitric Acid 68%

Nitric Acid 68%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Korea

NP - 9

NP - 9
PACKING ORIGIN
210, 215 KGS. / Drum Russia
200, 210 KGS. / Drum Taiwan
200, 210 KGS. / Drum Belgium

Oxalic Acid

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Phosphoric Acid 85%

PACKING ORIGIN
35 KGS. / Drum China

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Korea

Potassium Permanganate

Potassium Permanganate
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Drum China

Soda ASH (Dense)

Soda ASH (Dense)
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Soda ASH Light

Soda ASH Light
PACKING ORIGIN
20, 40 KGS. / Bag China

Sodium Bicabonate

Sodium Bicabonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Chloride 97.5%

Sodium Chloride 97.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chloride 99.9%

Sodium Chloride 99.9%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chlorite 25%

PACKING ORIGIN
25, 250 KGS. / Bag Korea
240/278 รายการ