กลุ่มสารเคมีทั่วไป
Rubber and Rubber Glove

Acetic Acid (กรดส้ม)

Acetic Acid (กรดส้ม)
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum USA

Ammonia Water 27%

Ammonia Water 27%
PACKING ORIGIN
18 KGS. / Drum Thai

Diammonia Phosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Formic Acid

Formic Acid
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Nitric Acid 68%

Nitric Acid 68%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Korea

Sodium Hydroxide 50%

Sodium Hydroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sodium Hyprochlorite 10%

Sodium Hyprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag China

Sodium Sulfite

Sodium Sulfite
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Japan

Sulfuric Acid 50%

Sulfuric Acid 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sulfuric Acid 98%

Sulfuric Acid 98%
PACKING ORIGIN
35 KGS./Drum Thai
11/11 รายการ
1