กลุ่มสารเคมีทั่วไป
กลุ่มสารเคมีทั่วไป

Urea 46%

Urea 46%
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag Local

Acetic Acid (กรดส้ม)

Acetic Acid (กรดส้ม)
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum USA

Ammonia Water 27%

Ammonia Water 27%
PACKING ORIGIN
18 KGS. / Drum Thai

Diammonia Phosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Formic Acid

Formic Acid
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Nitric Acid 68%

Nitric Acid 68%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Korea

Sodium Hydroxide 50%

Sodium Hydroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sodium Hyprochlorite 10%

Sodium Hyprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag China

Sodium Sulfite

Sodium Sulfite
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Japan

Sulfuric Acid 50%

Sulfuric Acid 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sulfuric Acid 98%

Sulfuric Acid 98%
PACKING ORIGIN
35 KGS./Drum Thai

Acetic Acid (กรดส้ม)

Acetic Acid (กรดส้ม)
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum USA

Ammonium Bicarbonate

Ammonium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Hydrochloric Acid 17.5%

Hydrochloric Acid 17.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Acid 35%

Hydrochloric Acid 35%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrogen Peroxide 35%

Hydrogen Peroxide 35%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Hydrogen Peroxide 50%

Hydrogen Peroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

NP - 9

NP - 9
PACKING ORIGIN
210, 215 KGS. / Drum Russia
200, 210 KGS. / Drum Taiwan
200, 210 KGS. / Drum Belgium

Oxalic Acid

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Potassium Permanganate

Potassium Permanganate
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Drum China

Soda ASH (Dense)

Soda ASH (Dense)
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Soda ASH Light

Soda ASH Light
PACKING ORIGIN
25, 40 KGS. / Bag China

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
192/278 รายการ