กลุ่มสารเคมีทั่วไป
Sulfuric Acid 98%

Acetic Acid (กรดส้ม)

Acetic Acid (กรดส้ม)
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum USA

Ammonium Bicarbonate

Ammonium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Hydrochloric Acid 17.5%

Hydrochloric Acid 17.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Acid 35%

Hydrochloric Acid 35%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrogen Peroxide 35%

Hydrogen Peroxide 35%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Hydrogen Peroxide 50%

Hydrogen Peroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

NP - 9

NP - 9
PACKING ORIGIN
210, 215 KGS. / Drum Russia
200, 210 KGS. / Drum Taiwan
200, 210 KGS. / Drum Belgium

Oxalic Acid

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Potassium Permanganate

Potassium Permanganate
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Drum China

Soda ASH (Dense)

Soda ASH (Dense)
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Soda ASH Light

Soda ASH Light
PACKING ORIGIN
25, 40 KGS. / Bag China

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Chloride 97.5%

Sodium Chloride 97.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chloride 99.9%

Sodium Chloride 99.9%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chlorite 25%

PACKING ORIGIN
25, 250 KGS. / Bag Korea

Sodium Hexametaphosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Hidrosulphite 85%

Sodium Hidrosulphite 85%
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Sodium Hidrosulphite 50%

Sodium Hidrosulphite 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sodium Hiprochlorite 10%

Sodium Hiprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag China

Sodium Nitrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Chili
25 KGS. / Bag China

Sodium Percabonate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sulfuric Acid 50%

Sulfuric Acid 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Trisodium Phosphate

Trisodium Phosphate
PACKING ORIGIN
24/24 รายการ
1