กลุ่มสารเคมีทั่วไป
กลุ่มสารเคมีทั่วไป

NP - 9

NP - 9
PACKING ORIGIN
210, 215 KGS. / Drum Russia
200, 210 KGS. / Drum Taiwan
200, 210 KGS. / Drum Belgium

Phosphoric Acid 85%

PACKING ORIGIN
35 KGS. / Drum China

Poly Aluminium Chloride (PAC 30%)

Poly Aluminium Chloride (PAC 30%)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Polymer (AN)

Polymer (AN)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Polymer (CAT)

Polymer (CAT)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Korea

Potassium Permanganate

Potassium Permanganate
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Drum China

Soda ASH (Dense)

Soda ASH (Dense)
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Soda ASH Light

Soda ASH Light
PACKING ORIGIN
25, 40 KGS. / Bag China

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Chloride 97.5%

Sodium Chloride 97.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chloride 99.9%

Sodium Chloride 99.9%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chloride 25%

PACKING ORIGIN
25, 250 KGS. / Drum Korea

Sodium Hydroxide 50%

Sodium Hydroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Bag Thai

Sodium Hyprochlorite 10%

Sodium Hyprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag China

Sodium Molybdate

Sodium Molybdate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Sodium Nitrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Chili

Sodium Percabonate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Sulfite

Sodium Sulfite
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Japan

Sulfamic Acid

Sulfamic Acid
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sulfamic Acid 50%

Sulfamic Acid 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sulfamic Acid 98%

Sulfamic Acid 98%
PACKING ORIGIN
35 KGS. / Drum Thai

Trichloroisocyanuric Acid (คลอรีน 90%)

PACKING ORIGIN
20, 50 KGS. / Drum China
168/278 รายการ