กลุ่มสารเคมีทั่วไป
Water Treatment and Cleaning

ACT Carbon CBW-E16

ACT Carbon CBW-E16
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Bag Local

Aluminium Sulphate

PACKING ORIGIN
25, 50 KGS. / Bag Thai

Ammonia Water 27%

Ammonia Water 27%
PACKING ORIGIN
18 KGS. / Drum Thai

Ammonia Bifluoride

Ammonia Bifluoride
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Japan

Benzalkonium Chloride 80% (BKC)

Benzalkonium Chloride 80% (BKC)
PACKING ORIGIN
200 KGS. / Drum China

Calcium Chloride 74%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Calcium Chloride 75%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Japan

Calcium Hydroxide (ปูนขาว)

Calcium Hydroxide (ปูนขาว)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Local

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)
PACKING ORIGIN
40 KGS. / Drum China

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)
PACKING ORIGIN
40, 50 KGS. / Drum China

Caustic Soda Flake 98%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Asahi

Caustic Soda Flake 99%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Caustic Soda Micropearls 99%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Asahi
25 KGS. / Bag Taiwan
25 KGS. / Bag Solvay

Citric Acid Anhydrouse

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Thai

Citric Acid Monohydrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Thai

EDTA 4 NA

PACKING ORIGIN
NA 25 KGS. / Bag France

Ferric Chloride 40 - 46%

Ferric Chloride 40 - 46%
PACKING ORIGIN
25, 30 KGS. / Drum Thai

Ferrous Sulphate

Ferrous Sulphate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Formalin 20%

Formalin 20%
PACKING ORIGIN
18 KGS. / Drum Thai

Formalin 40%

Formalin 40%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China Thai

Hydrochiloric Acid 17.5%

Hydrochiloric Acid 17.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochiloric Acid 35%

Hydrochiloric Acid 35%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochiloric Acid 55%

Hydrochiloric Acid 55%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Hydrochiloric Acid 70%

Hydrochiloric Acid 70%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China
24/52 รายการ
1
2
3