บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด
1/8 หมู่ที่ 12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : (+66) 2926-1001-4
โทรสาร : (+66) 2926-1005
อีเมล : pt_chemmerce@hotmail.com
แผนที่กูเกิ้ล
แผนที่
บริษัท พีที อโกรเทค จำกัด
โทร : (+66) 2926-1001-4
โทรสาร : (+66) 2926-1005
อีเมล : pt_chemmerce@hotmail.com
แผนที่
บริษัท พีที เคมเทค จำกัด
โทร : (+66) 2926-1001-4
โทรสาร : (+66) 2926-1005
อีเมล : pt_chemmerce@hotmail.com
แผนที่
กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ