กลุ่มสารเคมีทั่วไป
Agriculture

Ascorbic Acid ( วิตามินซี)

Ascorbic Acid ( วิตามินซี)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Box China

Benzalkonium Chloride 80% (BKC)

Benzalkonium Chloride 80% (BKC)
PACKING ORIGIN
200 KGS. / Drum China

Calcium Carbonate

Calcium Carbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Calcium Chloride 75%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Japan

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)
PACKING ORIGIN
40 KGS. / Drum China

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)
PACKING ORIGIN
40, 50 KGS. / Drum China

Copper Sulphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag Taiwan

Dextrose Monohydrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Thai

EDTA 4 NA

PACKING ORIGIN
NA 25 KGS. / Bag France

Formalin 20 %

Formalin 20 %
PACKING ORIGIN
18 KGS. / Drum Thai

Formalin 40 %

Formalin 40 %
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai
25 KGS. / Drum China

Hydrogen Peroxide 35%

Hydrogen Peroxide 35%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Hydrogen Peroxide 50%

Hydrogen Peroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Magnesium Sulphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

NP - 9

NP - 9
PACKING ORIGIN
210, 215 KGS. / Drum Russia
200, 210 KGS. / Drum Taiwan
200, 210 KGS. / Drum Belgium

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Korea

Potassium Permanganate

Potassium Permanganate
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Drum China

Soda ASH (Dense)

Soda ASH (Dense)
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Soda ASH Light

Soda ASH Light
PACKING ORIGIN
25, 40 KGS. / Bag China

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Chloride 97.5%

Sodium Chloride 97.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Chloride 99.9%

Sodium Chloride 99.9%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai

Sodium Hexametaphosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
24/28 รายการ
1
2