กลุ่มสารเคมีทั่วไป
Food

ACT Carbon CEW - E16

ACT Carbon CEW - E16
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Bag Local

Ammonium Bicarbonate

Ammonium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Ascorbic Acid ( วิตามินซี)

Ascorbic Acid ( วิตามินซี)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Box China

Calcium Chloride 74%

PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG China

Calcium Chloride 75%

PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG Japan

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)

Calcium Hypochlorite 70% (คลอรีน 70%)
PACKING ORIGIN
40 KGS. / Drum China

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)

Calcium Hypochlorite 65% (คลอรีน 65%)
PACKING ORIGIN
40, 50 KGS. / Drum China

Citric Acid Anhydrouse

PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG Japan
25 KGS/BAG China

Citric Acid Monohydrate

Citric Acid Monohydrate
PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG China
25 KGS/BAG Thai

Dextrose Monohydrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China Thai

EDTA 4 NA

PACKING ORIGIN
NA 25 KGS. / Bag France

Glycerince 99.5%

PACKING ORIGIN
250 KGS. / Drum Thai
270 KGS. / Drum Malaysia

Hydrochloric Acid 17.5%

Hydrochloric Acid 17.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS/Drum Thai

Hydrochloric Acid 35%

Hydrochloric Acid 35%
PACKING ORIGIN
25 KGS/Drum Thai

Hydrogen Peroxide 35%

Hydrogen Peroxide 35%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Hydrogen Peroxide 50%

Hydrogen Peroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Magnesium Sulphate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Maltodextrin

Maltodextrin
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Nitric Acid 68%

Nitric Acid 68%
PACKING ORIGIN
35 KGS/Drum Korea

Phosphoric Acid 85%

PACKING ORIGIN
35 KGS. / Drum China

Soda ASH (Dense)

Soda ASH (Dense)
PACKING ORIGIN
50 KGS/BAG China

Soda ASH Light

Soda ASH Light
PACKING ORIGIN

Sodium Acetate

Sodium Acetate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
24/32 รายการ
1
2