บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี  
ภายใต้การกำกับดูแลของ พีที กรุ๊ป
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมี
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

บริษัท ให้บริการต่อลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่น ด้วยพนักงานมากกว่า 100 คนที่พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ
ประวัติบริษัท
 
 
 

 
PT CHEMMERCE
บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี ภายใต้การกำกับดูแลของ พีที กรุ๊ป ซึ่งมีบริษัทในเครือ คือ พีที เคมเมอร์ส, พีที เคมเทค และพีที อโกรเทค สำหรับ บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยคุณธนากร หวังกาญจนพาสน์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท และในปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท และบริษัทได้ทำการขยายขนาดคลังสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนรถขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติมโตในอนาคต

บริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าสารเคมีในรูปแบบของการค้าส่ง และค้าปลีก ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศกว่า 100 รายการ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น Food, Beverage, Agriculture, Feed mills, Electronics, Electroplating, Textile, Cleaning and Water treatment, Glass and Mirror และอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
 บริษัทมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งนักเคมีเพื่อใช้ทำการทดสอบคุณภาพสินค้า ตามนโยบายในการรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูง รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกท่าน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปี บริษัทให้บริการต่อลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่น จนสามารถขยายธุรกิจ ขนาดคลังสินค้า เพิ่มจำนวนรถขนส่งมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการและรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งสินค้าสำหรับสารเคมีที่ได้มาตรฐานและให้บริการกับลูกค้ากว่า 20 คัน โดยมีทั้งรถปิคอัพ  รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ รถพ่วง และรถแทงค์ สำหรับบรรทุกสารเคมีที่เป็นของเหลว พร้อมด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 100 คนที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความตั้งใจ