กลุ่มสารเคมีทั่วไป
Electroplating

Sodium Hydrosulphite 85%

Sodium Hydrosulphite 85%
PACKING ORIGIN
50 KGS. / Bag China

Sodium Hydroxide 50%

Sodium Hydroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS. / Drum Thai

Sodium Hyprochlorite 10%

Sodium Hyprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai
25 KGS. / Bag China

Sodium Metasilicate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Molybdate

Sodium Molybdate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum China

Sodium Nitrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Chili
25 KGS. / Bag China

Sulfamic Acid

Sulfamic Acid
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
32/32 รายการ
1
2