กลุ่มสารเคมีทั่วไป
กลุ่มสารเคมีทั่วไป

Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Chloride 97.5%

Sodium Chloride 97.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG Thai

Sodium Chloride 99.9%

Sodium Chloride 99.9%
PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG Thai

Sodium Citrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Sodium Hexametaphosphate

PACKING ORIGIN
25 KGS/BAG China

Sodium Hydroxide 50%

Sodium Hydroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS/Drum Thai

Sodium Hyprochlorite 10%

Sodium Hyprochlorite 10%
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Drum Thai

Sodium Metabisulphite

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Thai China

ACT Carbon CBW-E16

ACT Carbon CBW-E16
PACKING ORIGIN
20 KGS. / Bag Local

Ascorbic Acid ( วิตามินซี)

Ascorbic Acid ( วิตามินซี)
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Box China

Calcium Chloride 74%

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Calcium Chloride 75%

Calcium Chloride 75%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag Japan

Calcium Hypochilorite 70% (คลอรีน 70%)

Calcium Hypochilorite 70% (คลอรีน 70%)
PACKING ORIGIN
40 KGS. / Drum China

Calcium Hypochilorite 65% (คลอรีน 65%)

Calcium Hypochilorite 65% (คลอรีน 65%)
PACKING ORIGIN
40, 50 KGS. / Drum China

Citric Acid Anhydrouse

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Thai

Citric Acid Monohydrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag Thai

Dextrose Monohydrate

PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China
25 KGS. / Bag China

Hydrochloric Acid 17.5%

Hydrochloric Acid 17.5%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Acid 35%

Hydrochloric Acid 35%
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Drum Thai

Hydrochloric Peroxide 35%

Hydrochloric Peroxide 35%
PACKING ORIGIN
30 KGS/Drum Thai

Hydrochloric Peroxide 50%

Hydrochloric Peroxide 50%
PACKING ORIGIN
30 KGS/Drum Thai

Maltodextrin

Maltodextrin
PACKING ORIGIN
25 KGS. / Bag China

Nitric Acid 68%

Nitric Acid 68%
PACKING ORIGIN
35 KGS. / Drum Korea

Phosphoric Acid 85%

PACKING ORIGIN
35 KGS. / Drum China
48/278 รายการ
1
2
3
4
5
...12