พนักงานขาย
2 ตำแหน่ง
งานประจำ/งานเต็มเวลา
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562
รายละเอียดงาน
  • ประสานงานเกี่ยวกับการขายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า กรณีมีลูกค้าแจ้งมา
คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ของตนเอง เพื่อเข้าพบลูกค้า
  • มีความขยัน มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ร่วมงานกับเรา
แนบรูปผู้สมัคร
ตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
วัน / เดือน / ปีเกิด
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
แนบเอกสารสมัครงาน
เลือกไฟล์