ประวัติบริษัท 
บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี ภายใต้การกำกับดูแลของ พีที กรุ๊ป ซึ่งมีบริษัทในเครือ คือ พีที เคมเมอร์ส, พีที เคมเทค และพีที อโกรเทค

สำหรับ บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท และบริษัทมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งจำนวนรถขนส่งสินค้าสารเคมีโดยเฉพาะจำนวนมาก 

บริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าสารเคมีในรูปแบบของการค้าส่ง และค้าปลีก ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศกว่า 100 รายการ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น Food, Beverage, Agriculture, Feed mills, Electronics, Electroplating, Textile, Cleaning and Water treatment, Glass and Mirror และอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งนักเคมีเพื่อใช้ทำการทดสอบคุณภาพสินค้า ตามนโยบายในการรักษาคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูง รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกท่าน
Our Customer