บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ก่อตั้งโดยคุณธนากร หวังกาญจนพาสน์ เมื่อปีพ.ศ. 2551 โดยมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบันที่ 35,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าและจำหน่ายสารเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบขายส่งและขายปลีก ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Food, Beverage, Agriculture, Feed mills, Electronics, Electroplating, Textile, Rubber, Rubber Glove, Cleaning and Water treatment และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Company Address :
1/8 หมู่ที่ 12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66-2926-1001-4
โทรสาร : 66-2926-1005, 66-2926-1009
อีเมล : pt_chemmerce@hotmail.com
วิธีการบ่งชี้วัตถุอันตราย
[2015-06-30]
วิธีการบ่งชี้วัตถุอันตราย
ชื่อสาร หรือชื่อสินค้าที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บการใช้ไนโตรเซลลูโลส
[2014-04-17]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บการใช้ไนโตรเซลลูโลส
   Copyright © 2013 - 2019 PT ChemMerce Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com