วิธีการบ่งชี้วัตถุอันตราย
วิธีการบ่งชี้วัตถุอันตราย
  1. ชื่อสาร หรือชื่อสินค้าที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุขนาดต่างๆ  รวมถึงปรากฏบนแท็งค์ติดตรึง
  2. หมายเลขสหประชาชาติ 4 หลัก [UN Number]
  3. ข้อมูลจากฉลาก ป้าย ของสารนั้นๆ

a.US NFPA
system of hazard classification & communication
US NFPA [US National Fire Protection Association]

  
b.GHS HAZARD COMMUNICATION
GHS Pictograms
ดู ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  พ.ศ.2555
  
c.ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  SAFETY DATA SHEET [SDS]  จำนวน 16 หัวข้อ
 
I.   ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และข้อมูลบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย [IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKE]
II.    ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย [HAZARDS IDENTIFICATION]
III.    ส่วนประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม [COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS]
IV.    มาตรการปฐมพยาบาล [FIRST AID MEASURES]
V.   มาตรการผจญเพลิง [FIRE – FIGHTING MEASURES]
VI.    มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารรั่วไหล [ACCIDENTAL RELEASE MEASURES]
VII.    ข้อปฏิบัติการใช้ และการเก็บรักษา [HANDLING AND STORAGE]
VIII.    การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล [EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION]
IX.   คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี [PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES]
X.    ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา [STABILITY AND REACTIVITY]
XI.    ข้อมูลทางพิษวิทยา [TOXICOLOGICAL INFORMATION]
XII.    ข้อมูลเชิงนิเวศน์ [ECOLOGICAL INFORMATION]
XIII.   มาตรการกำจัด [DISPOSAL CONSIDERATIONS]
XIV.   ข้อมูลการขนส่ง [TRANSPORT INFORMATION]
XV.    ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง [REGULATORY INFORMATION]
XVI.    ข้อมูลอื่นๆ [OTHER INFORMATION]

     4. รูปร่าง รูปทรง ของบรรจุภัณฑ์ ควรอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน  ไม่มีร่องรอยความเสียหาย ไม่มีอาการบวมในกรณีบรรจุภัณฑ์ชนิดถังพลาสติกหรือถังโลหะ
     5.  ป้ายแสดงความเป็นอันตรายหรือรูปสัญลักษณ์ประเภทสินค้าอันตราย
 
ประเภทสินค้า [Class]   ความเสี่ยง   การปฏิบัติเบื้องต้น
1  วัตถุระเบิด
[1.1, 1.2, 1.3]
  อาจระเบิด รัศมีการกระเด็น 1,600 เมตร หรือมากกว่า ถ้ามีเพลิงไหม้ อาจเกิดก๊าซพิษหรือก๊าซกัดกร่อนจากการเผาไหม้   กั้นเขตอย่างน้อย 800 เมตร หากมีเพลิงไหม้ให้ปิดกั้นจราจร ห้ามดับไฟหากเกิดเพลิงไหม้บริเวณที่มีสินค้าประเภทนี้
1  วัตถุระเบิด
[1.5, 1.6]
  อาจระเบิด รัศมีการกระเด็น
1,600 เมตร หรือมากกว่า ถ้ามีเพลิงไหม้ อาจเกิดก๊าซพิษหรือก๊าซกัดกร่อนจากการเผาไหม้
  กั้นเขตอย่างน้อย 800 เมตร หากมีเพลิงไหม้ให้ปิดกั้นจราจร ห้ามดับไฟหากเกิดเพลิงไหม้บริเวณที่มีสินค้าประเภทนี้
1  วัตถุระเบิด
ที่มีอันตรายจาก
การระเบิดไม่ชัดเจน
[1.4]
  อาจระเบิด รัศมีการกระเด็น
500 เมตร หรือมากกว่า ถ้ามีเพลิงไหม้ อาจเกิดก๊าซพิษหรือก๊าซกัดกร่อนจากการเผาไหม้
  กั้นเขตอย่างน้อย 250 เมตร หากมีเพลิงไหม้ให้ปิดกั้นจราจร ห้ามดับไฟหากเกิดเพลิงไหม้บริเวณที่มีสินค้าประเภทนี้
2.1  ก๊าซไวไฟ
อยู่ในสถานะของเหลว /
ภายใต้ความดัน / ละลาย /
อุณหภูมิต่ำ [2.1]
  ไวไฟอย่างมาก ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้ ไอระเหยมีฤทธิ์กัดกร่อน หากสัมผัสกับก๊าซ หรือ ก๊าซเหลวอาจเกิดการไหม้ เกิดบาดแผลร้ายแรง/และ/หรือบาดแผลจากความเย็น   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 200 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ
2.2  ก๊าซไม่ไวไฟ
อยู่ในสภาพของเหลว / ภายใต้ความดัน / ละลาย /
อุณหภูมิต่ำ [2.2]
  ไอระเหยอาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือ asphyxiation โดยไม่มีอาการเตือน สัมผัสกับก๊าซเหลว อาจเกิดบาดแผลจากความเย็น   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 25 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ
2.3  ก๊าซพิษ
อยู่ในสถานะของเหลว / ภายใต้ความดัน / ละลาย / อุณหภูมิต่ำ [2.3]
  เป็นพิษ อาจหมดสติหากสูดดมหรือได้รับสารเข้าทางผิวหนัง หากสัมผัสกับก๊าซ หรือก๊าซเหลว อาจเกิดการไหม้บาดแผลร้ายแรง และ/หรือบาดแผลจากความเย็น   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 200 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ
3  ของเหลวไวไฟ   ไวไฟอย่างมาก ความร้อนประกายไฟหรือเปลวไฟ ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ ไอระเหยอาจกระจายไปยังแหล่งกำเนิดไฟและลุกไหม้กลับไปยังภาชนะบรรจุได้   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 50 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทำการระบายอากาศหากเป็นพื้นที่ปิด
4.1  ของแข็งไวไฟ   เมื่อร้อน ไอระเหยอาจรวม ตัวเป็นส่วนผสมในอากาศที่ระเบิดได้ อันตรายจากการระเบิดทั้งภายใน ภายนอกและในท่อ เป็นพิษ ทางระบบหายใจ การกินหรือทางผิวหนังเมื่อสัมผัสกับสารจะได้รับบาดเจ็บหรือตายได้   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 50 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทำการระบายอากาศหากเป็นพื้นที่ปิด
4.2  สารที่มีความเสี่ยง
ต่อการลุกไหม้ได้เอง
  ไวไฟอย่างมาก เกิดการลุกไหม้ได้เองหากสัมผัสกับอากาศ ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เมื่อลุกไหม้จะให้ไอระเหยอย่างมากเป็นควันขาว ระคายเคือง หากสัมผัสกับสาร อาจเกิดบาดแผลจากการไหม้ที่ผิวหนัง หรือตา อย่างรุนแรง   นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 150 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ
4.3  สารเมื่อสัมผัสน้ำให้ก๊าซไวไฟ   อาจเกิดการลุกไหม้ได้เมื่อสัมผัสน้ำ หรือความชื้นในอากาศ บางชนิดอาจทำปฏิกิริยารุนแรง หรือระเบิดเมื่อสัมผัสกับน้ำ เป็นพิษสูงเมื่อสัมผัสกับน้ำ จะให้ก๊าซพิษอาจหมดสติ หากสูดดม
ก๊าซเข้าไป
  กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 150 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทำการระบายอากาศก่อนเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
5.1  สารออกซิไดซ์   สารประเภทนี้จะทำให้การลุกไหม้รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจทำให้เชื้อเพลิงอื่น [ไม้ กระดาษ น้ำมัน ผ้า อื่นๆ] ติดไฟได้ ไอระเหยและผง ฝุ่นเป็นพิษ หากเป็นพื้นที่แคบจำกัด อาจเพิ่มความรุนแรงได้   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทำการระบายอากาศก่อนเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
5.2  สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์   สารพวกนี้มีความไวต่ออุณหภูมิ อาจลุกไหม้อย่างต่อเนื่องหากสัมผัสกับอากาศ อาจให้ก๊าซพิษและก๊าซกัดกร่อนจากการลุกไหม้   กั้นเขตโดยรอบรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร ให้อยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ต่ำ
   Copyright © 2013 - 2019 PT ChemMerce Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com