บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด
 
ก่อตั้งโดย คุณธนากร หวังกาญจนพาสน์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบขายส่งและขายปลีกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Food & Beverage, Agriculture, Feed mills, Electronics, Electroplating, Textile, Rubber, Rubber Glove, Cleaning and Water treatment และอุตสาหกรรมอื่นๆ

 
  SGS ISO 9001 with UKAS TCL HR
 
  SGS ISO 9001 with NAC TPL
 
สินค้าของทางบริษัท เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา, ISO, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER และอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้สินค้ากับลูกค้าทุกท่าน
 
บริษัทมีการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว และมั่นคงซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35,000,000 บาท มีการขยายขนาดคลังสินค้าและจำนวนรถขนส่งสินค้ามากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

บริษัทดำเนินกิจการโดยเริ่มจากการจำหน่ายสารเคมีเพียงไม่กี่ชนิด ในปัจจุบันทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 100 รายการ มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 70 รายการ  โดยมีลูกค้าให้ความไว้วางใจในสินค้าและการบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น มีการสั่งสารเคมีชนิดใหม่ๆ มาจำหน่ายมากขึ้น โดยบริษัทมีรถขนส่งบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศกว่า 15  คัน โดยมีรถปิคอัพ, รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, รถพ่วง, รถแท็งก์สำหรับบรรทุกสารเคมีที่เป็นของเหลว และจำนวนพนักงานที่มากถึง 60 คน ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าทุกท่าน และพร้อมที่จะขยายตัวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 
กลุ่มลูกค้าของบริษัท
 
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด   บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด
  ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
  เครือเจริญโภคภัณฑ์   บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)   บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท วาเลนซ์ จำกัด
  โออิชิ กรุ๊ป   Diversey Hygiene (Thailand) Co. Ltd
  บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด      
 
นโยบายการทำงานของบริษัท
  • สินค้าดี มีมาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเกี่ยวกับลูกค้าและการบริการของบริษัท
  • รักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อความประทับใจ, รักษาความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ การจัดส่งสินค้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าในทุกระดับ
นโยบายในการขยายกิจการ
  • เพิ่มความหลากหลายของสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิม
  • เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
     
   Copyright © 2013 - 2019 PT ChemMerce Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com